„Upłaszczyznowienia” Anny Wysockiej

– wystawa malarsko-rzeźbiarska w Tumulcie i „artystyczne” zaproszenie: Autorski plakat.

Zbiory Specjalne BU UMK otrzymały w darze do swojej kolekcji słynnych polskich plakacistów – plakat utalentowanej Artystki-Twórczyni wielu monumentalnych płaskorzeźb – Anny Wysockiej z jej autorskiej wystawy, która odbyła się od 21 maja do 22 czerwca 2011 roku w Tumulcie, w Toruniu. Dr Anna Wysocka jest pracownikiem Zakładu Malarstwa Instytutu Artystycznego Wydziału Sztuk Pięknych Sztuk Pięknych UMK w Toruniu od 1999 roku.

Artystka wielokrotnie nagradzana jest medalami, nagrodami, wyróżnieniami na konkursach np. na konkursie Dzieło Roku (1999, 2000); Artysta Roku 2002” Gazety Wyborczej, w konkursie Ars Dea, Angel – Warszawa 2001; Malarstwo na XI Salonie Plastyki Egeria – Ostrów Wlkp. 2002, nagradzana przez JM Rektora UMK (2001/2002, 2003/2004, 2004/2005, indywidualne wyróżnienie JM Rektora (2009); stypendystka Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2010. Liczne wystawy indywidualne w kraju i za granicą (np. Kraków 2000, 2002; Toruń 2001, 2009, 2011; Szczecin 2009; Częstochowa 2007; Olsztyn, 2008; Wrocław 2010; Parlament Europejski – Sala im. Yeuhudi Menuhina – Bruksela – Belgia (2004; Międzynarodowe Centrum Kultury w Wuppertalu – Niemcy (2005); Zamek Kuressaare – Sarema – Estonia (2006), Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie (2007), BWA Olsztyn (2008), Galeria 1-go Artefaktu – Teatr im. Wilama Horzycy – Toruń (2009), Galeria Południowa Zamku Książąt Pomorskich – Szczecin (2009), Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu (2010). Wystawy zbiorowe to: np. Ogólnopolska Wystawa Malarstwa „Aqua Fons Vitae” w Biurze Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy (1999), „Sztuka i wiara” w Galerii Grodzkiej BWA w Lublinie (2007), „Spotkania” w Bredzie – Holandia (1999), „Artyści z Torunia” w Galerii Artystów Plastyków im. G.Ch. Lichtanberga – Getynga (2001, 2003); XXII, XXIII, XXIV, XXV Międzynarodowy Festiwal Sztuki – Międzynarodowe Centrum Kultury w Kioto – Japonia (2002, 2003, 2004, 2005); III Międzynarodowy Festiwal Działań Teatralnych i Plastycznych „Zdarzenia” – Tczew – Europa (2002); Międzynarodowa Wystawa The International Animal in Art Review – Barcelona, Londyn, Turyn (2002/2003), Międzynarodowa Wystawa pt.: Mail Art. Project – Sidac Studio – Leiden, Holandia (2008), Wystawa z okazji Dni Krakowa – Muzeum Gliptoteka Chorwackiej Akademii Sztuk Pięknych – Zagrzeb, Chorwacja (2008), Wystawa Malarstwa Współczesnego ze zbiorów Nowohuckiego Centrum Kultury w Domu Kultury Langwasser – Norymberga, Niemcy (2009); Project – Sidac Studio – Leiden, Holandia (2008), Dni Krakowa – Muzeum Gliptoteka Chorwackiej Akademii Sztuk Pięknych – Zagrzeb, Chorwacja (2008); Wystawa Malarstwa Współczesnego ze zbiorów Nowohuckiego Centrum Kultury w Domu Kultury Langwasser – Norymberga, Niemcy (2009) i inne działania.

Na czym polega wyjątkowość wystawy Artysty pt. „Upłaszczyznowienia” i plakatu (format: 120 × 60) w tonacji wyrafinowanych zieleni? „Próbuję przekazać słowami to, co w pracy twórczej wyrażam poprzez materię. Bowiem praca twórcza to mój sposób zadawania fundamentalnych pytań, dotyczących człowieka, a jednocześnie poszukiwanie odpowiedzi” – twierdzi zwyczajnie Artystka, która jak wielu innych twórców stawia pytania, szuka również we własnej żmudnej twórczej pracy odpowiedzi, także z dziedziny metafizyki materii. Jej „Obiekty”, które próbują zachęcić Ją samą i Jej i odbiorców do pogłębionej refleksji są wyjątkowe z powodu tajemnicy zawartej w doskonałej Formie. W autorskiej technice „zaklęte” mówią milczeniem, ciszą, która jest taka wymowna, ponieważ krzyczy dramatem ludzkich wyborów Wartości. Wybrany temat metafizyki materii na przykładzie cyklu prac opiszę w oddzielnym artykule, obecnie krótko wspomnę zaledwie o plakacie, który paradoksalnie rozpoczyna i zamyka jednoczeńsnie monumentalne dzieło. Jest zakończeniem ciężkiej i nietypowej pracy artystycznej – cyklu dużych 10 obrazów-płaskorzeźb, wykonanych w technice własnej (metal spawany w wysokiej temperaturze i patynowany, przymocowany do sztywnego,  gładkiego, kolorowego tła). Zamknięty cykl wieńczy jedenasta praca w innej technice – najmniej trwałej „papierowej”. Jest to plakat. Autorka jakby chciała dopowiedzieć, że to „Coś” najbardziej osobiste, co jest najważniejsze jak przeżycia, refleksja, doświadczenie duszy są ulotne, czasem w ogóle nie do zarejestrowania na wieki dla innych, nawet przekazywane przez najlepszego artystę w najtrwalszej technice. Ten plakat wymaga szczególnej uwagi, analizy dzieła. Dostępny jest w Zbiorach Specjalnych BU UMK w Toruniu. Obiekty-Obrazy o kilkumetrowych wymiarach wklęsło-wypukłe, rozpościerają swe „skrzydła” na płaszczyźnie niczym sztandary. Plakat jest skrótem myślowym tego, co zawarte zostało w dziełach z tego cyklu. Jest doskonałą syntezą-przesłaniem idei całego prezentowanych na wystawie „Obiektów”, związanych z osobistymi przeżyciami Artystki, z filozofią metafizyki materii, z ontologią, fenomenologią. Wybrana przez Autorkę jedna praca – ostatnia z całości (Ukrzyżowanie), zamieszczona na plakacie zachęca do wejścia w głąb „Upłaszczyznowień”, zamyka coś i otwiera jednocześnie. „Ukrzyżowanie” działa na odbiorcę ekspresyjnie i mistycznie – wyeksponowane na tle białego równoramiennego krzyża. Plakat jest 2 wymiarowy w rzeczywistości, zaś podczas odbioru tego Dzieła zawarty w nim sens tworzy brakujący trzeci – wymiar, ale i czwarty, tj. „Czas Poezji” – jako czwarty wymiar ludzkości. Warstwowe budowanie przestrzeni dodatkowo wzmacnia dramatyczna ekspresja, która poprzez przemyślaną Formę nie zapowiada tragedii. Rzadko spotykana skromność i ascetyczność Autorki doskonale wyrażona została w tym symbolicznym, skrótowo potraktowanym plakacie – wspólnym dziełem z Maciejem Bogackim. Anna Wysocka zaprojektowała więc do swojej wystawy jeden Obraz na płaszczyźnie jako „UPŁASZCZYZNIWIENIE” tego co do dwóch wymiarów nie da się skrócić. Podsumowanie zaprezentowanej idei cyklu swoich dzieł „rzeźbiarskich” w Sali wystawienniczej „Tumult” w Toruniu, jakby specjalnie wybudowanej w przeszłości dla Autorki Obrazów jest sensem tego plakatu, zatrzymaniem na płaszczyźnie papieru idei swoich poszukiwań. Plakat zapraszał na elewacji Tumultu do przystanięcia i zadumy nad metafizyką człowieka. Obecnie zaprasza do BU, do Zbiorów Specjalnych UMK. Anna Wysocka nie nachalnie jest w roli obserwatora, odbiorcy, tyłem odwrócona kontempluje ulotną myśl własną zaklętą celowo w „papierowej” Formie. Plakat jest zdecydowanie integralną częścią wystawy. Jest to zapowiedź: „Metafizyka materii – Człowiek i Świat w makroskali i mikroskali…”.

Grażyna Zielińska