Anna Wysocka

Anna Wysocka

Urodziła się 9 czerwca 1975 r.
Ukończyła studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1999 roku.
Uzyskała stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuk plastycznych w 2013 roku.
Obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.
Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Warszawskiego.
Tworzy obrazy, obiekty, rzeźby i płaskorzeźby w technice własnej.

She was born on 9 June 1975.
She graduated from the Faculty of Fine Arts at Nicolaus Copernicus University in Toruń in 1999.
Obtained a doctoral degree in fine arts in 2013.
Currently working as an assistant professor in the Department of Painting at the Faculty of Fine Arts, Nicolaus Copernicus University.
She is a member of the Association of Polish Artists.
Creates paintings, objects, sculptures and reliefs in her own technique.

ENGLISH PORTFOLIO

Zobacz więcej zdjęć / See more photos