Anna Wysocka

Anna Wysocka

Urodziła się 9 czerwca 1975 r.
Ukończyła studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1999 roku.
Pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Malarstwa na WSP UMK.
Tworzy obrazy, rysunki, obiekty, rzeźby i płaskorzeźby w technice własnej.

She was born on 9 June 1975.
She graduated from the Faculty of Fine Arts at Nicolaus Copernicus University in Toruń in 1999.
She works as a professor in the Department of Painting at the Faculty of Fine Arts, Nicolaus Copernicus University.
Creates paintings, drawings, objects, sculptures and reliefs in her own technique.

ENGLISH PORTFOLIO

Zobacz więcej zdjęć / See more photos